Panoramik Kamera Öğrenmek İstedikleriniz

Panoramik Kameralar, bir veya iki güvenlik kamerası ile görüntülenemeyecek alanların geniş bir açı (içbükey veya dışbükey) ile görüntülenmesini sağlayan kameralardır. Bu kameralar sayesinde oldukça geniş bir alan 360 derece olarak tek bir hat üzerinden görüntülenebilir. Elbette panoramik kameraların yaptığı işin birkaç ayrı kamera tarafından veya hareketli kameralar yardımıyla yapılabileceği düşünülebilir. Ancak tüm alanın tek bir görüntüde denetlenebilmesinin esnekliği açısından panoramik kameralar karşılaştırma kabul edemezler. Panoramik Kamera kullanımı, gelişen teknolojinin alternatif kullanımına iyi bir örnek teşkil etmektedir. Normalde yamuk yumuk görüntü veren bir cihaz gibi görünen bu kameralar, normal kameralar için problem teşkil eden kör nokta problemlerine karşı ortaya çıkmıştır.

Panoramik kameralar farklı kullanım alanları için özelleştirilmiş pek çok çeşide sahiptir. Kimi panoramik kamera, pek çok kameranın bir araya gelmesi ile meydana gelirken, kimi panoramik kameralar ise balıkgözü diye tabir edilen, geniş bir alanı tek bir lens üzerinden geniş açılı olarak görüntüleyebilen özelliğe sahiptirler.

Panoramik Kamera Kullanımının Faydaları

Kör nokta kalmaması için kullanılması gereken kamera sayısının çokluğuna karşın tek bir panoramik kamera ile tüm alan kör nokta kalmayacak şekilde kayıt altına alınabilir. Tek bir kamera kullanılacağından maliyet ciddi oranlarda düşürülebilir. 4 kamera için harcanacak kablo ve donanım yerine tek bir hat ile daha düşük maliyetlerle sistem kurulabilir. Ayrıca 4 ayrı kameranın kayıt cihazındaki işgali ve kayıt için sabit bellekte kapladığı veri alanı yerine, panoramik kamera tek bir kanaldan daha az depolama alanına ihtiyaç duyacaktır.Birden fazla kameranın kontrolü zordur. Kontrollerde netice olarak insan unsuru devreye girecektir. Bu bakımdan tek bir ekranda tüm alanların net olarak görünmesinin yanı sıra, birden farklı kamera ile ortamın anlamlandırılması ve kontrolü daha zor olacaktır. E-PTZ teknolojisi ile görüntünün istenilen bölümü büyütülüp özelleştirilebilir. Belirlenen alanın 1800 veya 3600 görüntüsünü verirken, tüm alanın görüntülenmesini sağlar, hareketli nesnelerin takibi için uygundur, pek çok güvenlik protokolü ile uyumlu çalışır ve kaliteyi artırır.

Panoramik Kameraya Yönelik Eleştiriler

Panoramik kameralar tüm bu faydalı özelliklerinin yanında, çekmiş olduğu görüntülerin kenar kısımlarında görüntünün bir miktar bozulması gibi bazı eksikliklere de sahiptir. Ancak vermiş olduğu avantajlarının yanında çoğu kullanıcı tarafından bu eksiklik tolere edilebilir bulunmaktadır.
Panoramik kameralar, klasik kamera izleme sistemine aşina personel tarafından hemen kabul görmeyebilir. Esasen bu kameralar güvenlik açısından daha pratik bir kontrol sağlamalarına rağmen pek çok yenilikte olduğu gibi kimi personel tarafından daha geç kabul görmektedir.