Duman Detektörü
Yangın sistemlerinin vazgeçilmez parçalarından biri olan Duman Detektörü, tek başına da kullanılabilir. Çalışma prensibi basittir ve pil ile bağımsız çalışabileceği gibi yangın alarm sistemleri ile de entegre olabilir. Özellikle mutfak gibi buhar çıkabilen ortamlarda kullanıyorsanız, doğrudan buhara maruz kalmayacak şekilde monte etmeniz gerekir.
Duman Detektörleri Nasıl Çalışır?
Genel olarak kullanılan duman detektörlerinde iki farklı çalışma şekli kullanılır. İyon özellikli ve optik özellikli… Her bir detektör aslında farklı alanlarda kullanılsa da genel olarak arada bir yanlış alarm verdikleri olur. Bu yüzden ikisini aynı anda kullanan başka modeller de vardır.
Optik Detektörler: Yavaş yavaş başlayan yangınlarda kullanışlıdır. Bunların içinde bir ışık kaynağı olarak küçük bir led ya da başka bir özellikte kaynak kullanılır. Bir ayna ve ya bir sensör kullanılır. Mantığı ise basittir. Işık kaynağından çıkan ışın ya doğrudan sensöre ya da aynadan yansıyarak sensöre ulaşır. Eğer duman varsa, bu duman partikülleri sensörele ışık kaynağından geçerek ışında bir değişikliğe neden olur. Böylece alarm çalışır.
İyon Detektörü: Temel çalışma prensibi iyonize olmuş partiküllere dayanır. Amerikyum denilen bir element kullanılır. Bu elementten yapılan düzeneğin iki ucu arasından geçen hava küçük bir akıma neden olur. Bu düzenekten geçen bir duman partikülü bu akımı bozar ve bu da alamı çalıştırır. Daha ani ortaya çıkan yangınları tespit ekmek için bu detektörler idealdir ancak bazen yanlış alarma neden olur. Ayrıca içindeki maddenin yaydığı radyasyon ise zararsızdır ve plastiği bile geçemez.
Duman Detektörü olarak bu ikisi kullanılır ancak bazı yangın uyarı sistemi iki detektör tipini de aynı anda kullanmaktan yanadır.

Related Projects